کانون آگهی و تبلیغات جهان امروز

نرم افزار 17817 یک نرم افزار مربوط به حوزه پزشکان و سلامت در استان کرمان میباشد که توسط کانون تبلیغات جهان امروز مدیریت میشود.
این سامانه برای ارتباط بهتر بین فعالین حوزه سلامت و همچنین کسانی که نیاز به ارتباط با این فعالین دارند راه اندازی شده است.
این کانون برای همه همشهریان عزیز آرزوی سلامت و تندرسی دارد و به امید آنکه هرچه کمتر به این سامانه نیاز داشته باشند.
سایت کانون: http://17817.org
ایمیل کانون: info@17817.org

شرکت موازی پرداز

این سامانه در شرکت موازی پرداز تحلیل، طراحی و توسعه پیدا کرده و پشتیبانی میشود.
سایت شرکت: http://movazipardaz.ir
ایمیل شرکت: info@movazipardaz.ir